Zasady pracy na podnośnikach przy liniach wysokiego napięcia

Prace na wysokości, które wykonywane są w małej odległości od linii wysokiego napięcia oraz urządzeń elektroenergetycznych, należą do prac niebezpiecznych. Niedostosowanie się do istniejących zasad bezpieczeństwa może skutkować porażeniem prądem, a nawet śmiercią. Poznaj szczegóły.

Zasady pracy przy liniach wysokiego napięcia

Osoby pracujące w pobliżu linii wysokiego napięcia mogą być narażone na duże niebezpieczeństwo. Najczęściej do wypadków dochodzi w pracy, gdy zabraknie odpowiedniej konserwacji maszyny, lub też jej operator wykona błędny manewr. Równie niebezpieczne mogą się również okazać słupy elektroenergetyczne, które mogą zostać uszkodzone podczas zmiennej pogody. Aby zminimalizować potencjalne niebezpieczeństwo, warto odpowiednio zabezpieczyć i wyznaczyć niebezpieczną strefę. Powinno się to zrobić, zanim zostaną rozpoczęte roboty. Obowiązkowym elementem bezpiecznej pracy jest także ogrodzenie oraz oznakowanie obszaru zagrożonego tak, aby osoby, które się będą poruszały w pobliżu, czy też sami współpracownicy zdawały sobie sprawę z obszaru zagrożenia. Wielkość tak zabezpieczonego terenu chronionego określona jest w przepisach BHP. Dodatkowo każdy operator jest zobowiązany do tego, aby znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Praca na podnośniku

Gdy prace prowadzone się w specjalnych strefach ochronnych warto posłużyć się specjalnymi osłonami oraz wyznaczeniem maksymalnego zasięgu wysięgnika, który ma dany podnośnik. Przy już rozłożonym podnośniku od betonowych słupów elektrycznych powinno się zachować odległość do 15 metrów, a od słupów drewnianych 9 metrów. Każdy operator podnośników powinien mieć uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Każda osoba pracująca w tego typu warunkach powinna być odpowiednio przeszkolona, jak również mieć odpowiednie informacje o planie działania w sytuacjach alarmowych.