Z jakich podnośników korzystają elektrycy?

Podnośnik koszowy do prac pod napięciem idealnie sprawdzi się wtedy, gdy instalator musi dokonać pewnych działań pod prądem. Pomimo że praca instalatorów zwykle odbywa się przy wyłączonym napięciu, to jednak zdarzają się sytuacje wyjątkowe. Podnośnik koszowy dla elektryka musi być przygotowany na taką ewentualność.

Podnośnik koszowy sprawdza się do różnych prac montażowych, instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych. Izolowane podnośniki koszowe zapewniają elektrykom bezpieczeństwo, nawet jeśli prace przeprowadzane są przy sieciach pracujących pod wysokim napięciem.

Kosz przystosowany do pracy pod napięciem

Podnośniki do prac pod napięciem muszą być wyposażone w izolowany kosz roboczy lub w przypadku podnośników teleskopowych izolowane ramię. Takie urządzenia są dostosowane do prac pod napięciem o w zakresie od 1 kV do 800 kV. Kosz może być wykonany z tworzywa sztucznego, włókna szklanego lub innego materiału, który nie przewodzi prądu. Ważnym parametrem jest udźwig kosza, który decyduje o maksymalnej dopuszczalnej masie, a więc o liczbie osób wraz ze sprzętem, które mogą znaleźć się na platformie.

Bezpieczeństwo podczas prac w koszu izolowanym

Wedle definicji pracą pod napięciem nazywamy czynności, podczas których instalator ma kontakt z elementami pod napięciem i sięga do nich dowolną częścią ciała. Tego typu prace mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Podstawowe wyposażenie kosza izolowanego przy pracach pod napięciem to drążki izolacyjne i manipulacyjne, drążki pomiarowe i drążki do zakładania uziemień oraz wskaźniki napięcia, a także kleszcze i uchwyty do bezpieczników. Wśród zabezpieczeń warto wymienić również pomosty izolacyjne, chodniki gumowe oraz różnego rodzaju środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, półbuty, kaski.