Przygotowanie podnośnika do pracy. Czynności, które należy wykonać

Bezpieczne i szybkie wykonywanie robót na wysokości wiąże się z korzystaniem z odpowiedniego urządzenia. W większości przypadków optymalnym wyjściem jest wynajem podnośnika wraz z operatorem, który zapewni bezpieczne dotarcie do miejsca prowadzenia prac, a także umożliwi zabranie potrzebnych narzędzi czy materiałów. Ze względu na zasady BHP każdy podnośnik musi być właściwie obsługiwany oraz prawidłowo przygotowany do pracy. Przekonajmy się, co będzie szczególnie ważne.

Kto może obsługiwać podnośnik?

Do sterowania podnośnikiem niezbędne jest posiadanie uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku podnośników koszowych i zwyżek konieczne będzie zaświadczenie kwalifikacyjne pozwalające na obsługę podestów ruchomych przejezdnych albo, jeżeli dokumenty zostały wydane przez 2019 rokiem – kategorię I P. Samo urządzenie musi być zarejestrowane w UDT, a jego właściciel powinien dysponować decyzją pozwalającą na jego użytkowanie. Warto pamiętać, że na podnośniku może przebywać taka liczba osób, na jaką pozwala jego udźwig – do kosza lub na platformę mogą więc wejść poza operatorem także inni konieczni do prowadzenia robót fachowcy, który nie muszą mieć specjalistycznych uprawnień.

Jak rozstawia się podnośnik?

Podnośniki muszą być ustawione na stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności. Pochylenie nie może przekraczać dopuszczalnego dla konkretnego urządzenia. Podnośnika nie wolno eksploatować na zewnątrz przy wietrze wiejącym z prędkością ponad 10 m/s ani w czasie burzy. Nie można też zabierać elementów, które zwiększą napór wiatru. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan techniczny urządzenia, zwłaszcza wyposażenie odpowiedzialne za bezpieczeństwo – balustrady i punkty kotwienia zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Istotne będzie też skontrolowanie czy urządzenie ma ważne badanie okresowe i dopuszczenie. Szczegółowy zakres czynności pozwalających na uruchomienie podestu znajduje się w jego dokumentacji techniczno-ruchowej. Zwykle obejmują one m.in. rozstawienie podpór i unieruchomienie podwozia.