Podstawowe informacje o podnośnikach teleskopowych

Podnośniki teleskopowe zaliczają się do ruchomych podestów wolnobieżnych. Są to wielofunkcyjne maszyny dźwignicowe, których przeznaczeniem jest podnoszenie osób i przedmiotów w służącym do tego celu koszu wyposażonym w barierki. Nazwa tych urządzeń bierze się od ich charakterystycznej konstrukcji – obejmującej m.in. specjalne ramię wydłużające się za sprawą pracy siłowników hydraulicznych. Dzięki wyposażeniu podestu w sterowanie operator można kontrolować je zdalnie, więc z ich pomocą operator jest w stanie samodzielnie wykonywać pracę na wysokościach, a potem bezpiecznie wrócić na ziemię. Ponadto specyfika ich konstrukcji pozwala na pełne obracanie kosza, co znacząco ułatwia pracę. Praca na podnośnikach jest całkowicie bezpieczna, a ich produkcja odbywa się ze stosowaniem restrykcyjnych standardów europejskich i międzynarodowych.

Charakterystyka podnośników teleskopowych

Rozróżniamy kilka typów podnośników teleskopowych. Przede wszystkim dzielimy je pod względem napędu na:

  • elektryczne – w odróżnieniu od silników spalinowych nie przyczyniają się do produkcji szkodliwych dla środowiska substancji. Podnośniki teleskopowe elektryczne mogą być użytkowane wewnątrz pomieszczeń, dlatego doskonale sprawdzą się np. w halach magazynowych.

  • spalinowe – użytkowane na zewnątrz pomieszczeń. Najczęściej wykorzystywane w przemyśle i budownictwie, lecz przydadzą się także w pielęgnacji terenów zielonych, oczyszczaniu budynków czy montażu dekoracji w przestrzeni publicznej.

Kolejnym kryterium podziału podnośników teleskopowych jest specyfika ich transportu, rozróżniamy więc:

  • podnośniki holowane,

  • montowane na podwoziach,

  • transportowane na przyczepach

  • samojezdne- zamontowane na pojazdach, którymi można poruszać się po drogach publicznych.

  • wolnobieżne- dowożone na teren inwestycji, po której obszarze potrafią przejeżdżać samodzielnie. Obsługiwane są przez osobę z uprawnieniami honorowanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

We wszystkich przypadkach obsługa urządzeń dozwolona jest tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, a w przypadku podestów samojezdnych przez osoby z odpowiednią kategorią prawa jazdy.

Równie ważna jest budowa ramion podnośników. Dzielimy je na:

  • teleskopowe potocznie zwane „proste” – to takie, w których dużą wysokość lub zasięg boczny uzyskujemy przed wydłużanie ramienia teleskopowego. Użytkowanie podnośnika o prostym ramieniu wymaga od operatora podjechania tak blisko, by urządzenie znalazło się dokładnie pod miejscem, w którym będzie pracować.

  • Przegubowe potocznie zwane „łamane” – nazywane też przegubowymi – to takie, w których ramię złożone jest z kilku ruchomych elementów, których podnoszenie zwiększa ich zasięg boczny lub wysokość pracy. Jest trudniejszy w obsłudze ale umożliwia omijanie przeszkód napotkanych pomiędzy podwoziem, a miejscem pracy kosza.

  • Przegubowo-teleskopowe- niektórzy producenci wykorzystują oba powyższe rozwiązania tworząc podnośnik przegubowo-teleskopowy.