Podnośniki koszowe – charakterystyka

Podnośniki koszowe to urządzenia dźwignicowe, które na końcu ramienia hydraulicznego mają umieszczony kosz albo platformę. Kosz jest przeznaczony do transportowania ludzi i materiałów. Może być wykonany z ramy, siatki albo płyty. Często można spotkać ten typ podnośnika zamontowany na ciężarówce, co zwiększa jego mobilność. Wykorzystuje się je do bardzo wielu zadań, między innymi do: czyszczenia okien, w sadownictwie, do malowania budynków, wieszania billboardów, na budowach, a także w akcjach straży pożarnej. Trudno byłoby wymienić wszystkie zastosowania tego urządzenia, co najlepiej świadczy o jego uniwersalności i wszechstronności. Użycie tego typu urządzenia sprawia, że realizacja wielu prac staje się znacznie łatwiejsza i sprawniejsza.
Wyróżniamy kilka typów podnośników koszowych, w zależności od konstrukcji ramienia, na którym umieszczony jest kosz.

Podnośniki koszowe dzielimy na:

 

1. Podnośniki koszowe montowane na pojazdach – które umożliwiają dojazd do  miejsca pracy drogami publicznymi lub wolnobieżne, które niedopuszczone są do ruchu drogowego, aczkolwiek potrafią samodzielnie jeździć, przez co do miejsca pracy muszą byś transportowane specjalny mi ciężarówkami.

2. Podnośniki koszowe montowane na przyczepach – urządzenia dopuszczone do ruchu drogowego ciągnione za pojazdem do miejsca pracy.

Ze względu na konstrukcję podnośniki wolnobieżne dzielimy w następujący sposób:

 

– Podnośniki masztowe – gdzie kilkuczłonowe maszty wysuwają się w pionie, zwiększając wysokość pracy, często kosz zamontowany jest do głównego masztu za pomocą krótkiego ramienia, które umożliwia sięganie na niewielką odległość od podwozia urządzenia.

– Podnośniki teleskopowe – wyposażone są w jedno lub wieloczłonowe ramiona teleskopowane, których długość zwiększa wysokość pracy lub zasięg boczny.

– Podnośniki przegubowe – wyposażone w ramiona zamontowane przegubowo, dzięki którym urządzenie jest krótkie w transporcie, ale potrafi unieść się na znaczną wysokość. Ze względu na swoją konstrukcję z łatwością omija przeszkody stojące pomiędzy podwoziem a miejscem pracy.

– Podnośniki przegubowo-teleskopowe – jak sama nazwa świadczy, urządzenie to jest połączenie urządzenia przegubowego i teleskopowego co oznacza, że posiada on ramiona przegubowe i teleskopowe, dzięki temu jest to urządzenie najbardziej uniwersalne, ponieważ długość urządzenia w transporcie jest niewielka, z łatwością omija przeszkody, a jednocześnie posiada duży zasięg boczny.