Podesty ruchome. Definicja i klasyfikacja

 Podesty ruchome to urządzenia dźwigowe, wykorzystywane w trakcie prac budowlanych i montażowych na wysokościach. Służą do podnoszenia osób i materiałów na określone stanowisko pracy, zarówno w pionie jak i w poziomie. Ich główne elementy to wysięgnik oraz platforma robocza. Podesty ruchome umożliwiają płynne przemieszczanie stanowiska pracy i są funkcjonalną alternatywą dla rusztowań stałych.

Wiadomości ogólne o podestach ruchomych

Stan techniczny podestów ruchomych jest kontrolowany przed UDT, a ich obsługa wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych zdaniem egzaminu państwowego. Zgodnie z rozporządzeniem podesty przejezdne, wiszące i masztowe podlegają pełnemu dozorowi i corocznym badaniom okresowym wykonywanym przez UDT. Urządzenia te muszą mieć wykonywane przeglądy konserwacyjne, które należy przeprowadzać co 30 dni. Czynności te muszą być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Klasyfikacja podestów ruchomych

Urząd Dozoru Technicznego klasyfikuje podesty ruchome na kilka podstawowych grupy – ruchome przejezdne, ruchome wiszące, ruchome masztowe, ruchome stacjonarne. Najbardziej popularnymi są jednak podesty ruchome przejezdne.

Podesty ruchome przejezdne przeznaczone są do przemieszczania osób oraz ładunków na stanowiska robocze. Prace budowlane lub montażowe wykonywane są z platformy roboczej. Podstawowymi elementami podnośników ruchomych przejezdnych jest platforma robocza z elementami sterowniczymi, wysięgnik oraz podwozie. Dzielą się na:

  1. Wolnobieżne. Posiadają własny napęd na dwa lub cztery koła. Zasilane są elektryczne lub spalinowo. Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji nośnej, podpierającej platformę roboczą, podesty wolnobieżne mogą być teleskopowe, przegubowe, przegubowo-teleskopowe oraz nożycowe.
  2. Samojezdne. Montowane są na podwoziach samochodowych i są dopuszczone do ruchu drogowego.
  3. Przewoźne. Montowane są na podwoziu przyczepy i przystosowane do ciągnięcia za pojazdem. Dopuszczone są do ruchu drogowego, jako przyczepy specjalne.