Jakie uprawnienia musi posiadać operator podnośnika?

Osoby, które zajmują się obsługą podnośników, muszą mieć stosowne umiejętności oraz przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego też każdy przyszły operator tego urządzenia powinien zdobyć stosowne uprawnienia. Aby je zdobyć, konieczne jest wzięcie udziału w specjalistycznym szkoleniu, a następnie zdanie egzaminu. Podobnie jak kierowcy samochodów, tak i operatorzy podnośników muszą zdobyć i potwierdzić swoje kompetencje.

Operator podnośnika — wymagane kwalifikacje

Uprawnienia do obsługi podnośników może zdobyć osoba pełnoletnia, która ma prawo jazdy kategorii B i C. Przyszły operator powinien wziąć udział w specjalistycznym kursie szkoleniowym. Tego rodzaju kurs należy odbyć w ośrodku zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Każdy kurs składa się z części teoretycznej, która skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi i serwisu podestów ruchomych, oraz z części praktycznej, podczas której kursant ćwiczy swoje umiejętności na placu manewrowym lub placu budowy. To właśnie w ośrodku szkoleniowych kandydat zaznajamia się z przepisami BHP, budową podestów ruchomych, zasadami ich eksploatacji. Zapoznaje się też z obowiązkami operatora na stanowisku pracy i najważniejszymi przepisami prawnymi. Zdobywa też podstawowe umiejętności z zakresu obsługi, konserwacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji podestów.

Oprócz tego przyszły operator musi uzyskać też uprawnienia lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Dopiero po spełnieniu tych warunków można podejść do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora UDT. Po pozytywny zdaniu części pisemnej (teoretycznej) i praktycznej można uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne, które pozwala na pracę zawodową na stanowisku operatora.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest w dwóch zakresach uprawnień.

  • Kategoria IP dotyczy podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, przewoźnych i samojezdnych. Uprawnienia z tego obszaru pozwalają na obsługę m.in. podnośników koszowych i podnośników nożycowych.
  • Kategoria IIP uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych. 

Jak się zatem okazuje, droga do uzyskania stosownych uprawnień niezbędnych do obsługi podnośników jest dość długa i wymaga sporo zaangażowania. Jeśli w twojej firmie nie ma pracownika z zaświadczeniem kwalifikacyjnym, możesz zdecydować się na wynajem podnośnika wraz z obsługą operatorów. Tego rodzaju usługi świadczone są przez naszą firmę. Zapewniamy nie tylko podesty ruchome do różnych zastosowań, ale również profesjonalne wsparcie naszych operatorów, którzy mają stosowne umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie. Dzięki nim będziesz mieć pewność, że każde zlecenie zostanie zrealizowane profesjonalnie, sprawnie i zgodnie z prawem.