Jakie uprawnienia musi posiadać operator podnośnika terenowego?

Operator podnośnika musi mieć stosowne uprawnienia, umiejętności obsługi sprzętu i przestrzegać przepisów BHP. Ważne są oczywiście cechy osobowości jak odpowiedzialność, cierpliwość i zdyscyplinowanie. Praca operatora jest dobrze wynagradzana, więc warto ukończyć szkolenie, by zdobyć kwalifikacje.

Kto może pracować jako operator podnośnika terenowego?

Trzeba mieć świadomość tego, że jest to bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga przestrzegania wielu zasad. Podstawą są kwalifikacje, ale też znajomość i stosowanie się do przepisów BHP. Osoba obsługująca podnośnik terenowy musi zawsze zachować bardzo dużą ostrożność i dbać o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu wykonywanych prac, ale też obiektów, przedmiotów i materiałów w swoim otoczeniu. Operatora podnośnika cechuje odpowiedzialność, dbałość o sprzęt, odporność na stres, cierpliwość i obowiązkowość. Firma RENT-LIFT z Łodzi zatrudniając fachowców, bierze pod uwagę uprawnienia, umiejętności obsługi urządzeń i doświadczenie, ponieważ każde zlecenie musi zostać zrealizowane profesjonalnie, sprawnie i zgodnie z prawem.

Jakie uprawnienia musi posiadać operator podnośnika terenowego?

Operator podnośnika terenowego musi mieć uprawnienia do obsługi urządzeń. W tym celu konieczne jest ukończenie szkolenia, składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Na kursie kandydat otrzymuje wiedzę z zakresu obsługi i serwisu podestów ruchomych oraz ćwiczy swoje umiejętności na placu manewrowym lub budowy. W ośrodku szkoleniowych kursant zapoznaje się z przepisami BHP, budową podestów ruchomych i z zasadami ich eksploatacji. Zaznajamia się również ze swoimi obowiązkami, przepisami prawnymi i dokumentacją podnośników.  Nie będzie mógł jednak pracować w zawodzie, bez badań lekarskich. Kurs kończy się egzaminami przed komisją powołaną przez dyrektora UDT. Po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do pracy w zawodzie operatora.