Jaki jest maksymalny zasięg podnośników koszowych elektrycznych?

Podnośnik koszowy doskonale sprawdza się przy pracach prowadzonych na wysokościach w trudno dostępnych miejscach. Ramię podnośnika łamie się pod różnymi kątami, co daje niemal nieograniczone możliwości operowania podestem. Przegubowe ramię zapewnia precyzyjne ustawienie kosza i możliwość docierania w miejsca znajdujące się ponad przeszkodami — łamane elementy wysięgnika mogą je omijać.

Poziom, z jakiego może być realizowana praca z zastosowaniem podnośnika koszowego, definiuje wysokość robocza – jest to najwyższy możliwy punkt, do którego może dotrzeć pracownik znajdujący się na platformie. Wysięg z kolei precyzuje maksymalne wysunięcie wysięgnika zakończonego koszem, co należy rozumieć jako usytuowanie samej platformy. Maksymalna wysokość platformy w naszych podnośnikach koszowych na wynajem wynosi 13,90 m a wysokość robocza to 15,90 m.

Co wpływa na wysokość roboczą podnośnika koszowego?

Wysokość, na jakiej mogą być prowadzone prace na podnośniku koszowym, maleje wraz z odległością maszyny od miejsca pracy i ciężarem podnoszonym przez platformę. Kluczowym parametrem jest zatem wysięg boczny, który określa możliwości operowania podnośnikiem na boki. Mówiąc nieco prościej, wysięg boczny wyznacza, w jakim maksymalnym odchyleniu od ściany budynku można rozłożyć podnośnik — im dalej od miejsca roboczego, tym niższą wysokość platformy można osiągnąć.

Kolejna kwestia to udźwig kosza, który określa maksymalny ciężar wszystkich osób znajdujących się na platformie wraz ze sprzętem. Zależność jest dokładnie ta sama – im większy ciężar, tym mniejszą wysokość platformy można uzyskać. A zatem planując wynajem podnośnika koszowego, zawsze warto uwzględnić ograniczenia wynikające z udźwigu i wysięgu bocznego, które mogą znacząco wpłynąć na maksymalną wysokość prac — zawsze warto doliczyć kilka metrów zapasu.