Jak prawidłowo wypoziomować podnośnik?

Praca na podnośniku zwyżkowym ułatwia prowadzenie prac na wysokości, ale również zmniejsza w sposób znaczny ryzyko upadku. Jednakże ten system rozwiązania technicznego nie jest wolny od zagrożeń i wymaga odpowiedniej uwagi i zachowania w trakcie prowadzonych prac. W jaki sposób przygotować podnośnik do pracy?

O czym trzeba pamiętać, poziomując podnośnik?

Jednym z bardziej ryzykownych parametrów jest zagadnienie poziomowania podnośnika. Niedopełnienie należytej staranności grozi tutaj przewróceniem urządzenia, co niesie za sobą bardzo konkretne, negatywne konsekwencje. Uszkodzeniu w trakcie takiego upadku ulega droga maszyna oraz inne elementy, na które ona upada. Najgorsze jednak w skutkach jest zagrożenie utraty życia bądź zdrowia osób znajdujących się w zasięgu upadku, czy pracujących w koszu. Ze względu na wagę i gabaryty zwyżki, ryzyko poważnego zagrożenia dla życia człowieka jest bardzo wysokie.

Czym skutkuje niedopilnowanie wypoziomowania podnośnika?

Ryzyko związane z przewróceniem jest proporcjonalne do wysokości wzniosu platformy, nachylenia terenu oraz stabilności gruntu. Zależy ono także od czynników zewnętrznych. Prawidłowe wypoziomowanie ma zatem spełnić nie tylko chwilowe zapotrzebowanie na korektę pochylenia, ale także przewidzieć  mogące wystąpić negatywne zjawiska mogące wystąpić w trakcie realizacji prac. Należą do nich podmuchy wiatru, zatonięcie podstawy łapy w gruncie, owadzenia przez inne maszyny, czy nawet rodzaj prac wykonywanych na wysokości. Maszyny terenowe posiadają sygnalizację przechyłu. Służy ona do wypoziomowania maszyny w trakcie ustawiania, ale również alarmuje w trakcie pracy o ewentualnej utracie stabilności. Niedopuszczalne jest przejeżdżanie urządzeniem w trudnym terenie z operatorem na platformie. Poziomowania dokonujemy zatem najpierw oceniając ryzyko, następnie dobierając najkorzystniejsze topograficznie miejsce podejścia, na koniec używając łap hydraulicznych bądź też odpowiedniego przechyłu całego nadwozia urządzenia zwyżkowego – jeżeli jest taka opcja.