Jak bezpiecznie obsługiwać podesty ruchome?

Podesty ruchome zaliczane są do grupy maszyn budowlanych i służą do przemieszczania osób oraz materiałów na określone stanowisko pracy. W związku z tym, że wykorzystywane są do przeprowadzania prac na wysokościach wymagają restrykcyjnego przestrzegania zasad BHP podczas ich eksploatacji. Tylko zgodna z zasadami obsługa podestów ruchomych zapewni bezpieczeństwo użytkujących go osób. Sprawdźmy, jakich zasad należy przestrzegać?

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi

Czynności, wykonywane na podestach ruchomych zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że obsługa podestów ruchomych wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji w wyniku zdania egzaminu państwowego przed członkami komisji UDT. Podstawowym elementem stałego systemu zabezpieczeń podestów ruchomych są balustrady na koszu lub platformie roboczej, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Wychylanie się poza barierki ochronne jest surowo zabronione i może grozić upadkiem, którego konsekwencją jest trwałe kalectwo. Praca na podeście ruchomym wymaga używania szelek zabezpieczających. Istotne jest zapoznanie się ze stanowiskową instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia oraz Planem BiOZ.

Podestu ruchomego nie można eksploatować na niestabilnym podłożu lub na podłożu, którego nachylenie przekracza dopuszczalną wartość dla konkretnego urządzenia. Nie można na nim ustawiać drabinek lub innych elementów, zwiększających w sposób niedozwolony wysokość. Zabronione jest także obsługiwanie maszyny po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń oraz przy wietrze, najczęściej przekraczającym 12,5m/s. Wartość ta jest każdorazowo podawana w dokumentacji danego urządzenia.

Jak bezpiecznie pracować na podestach ruchomych?

Przed rozpoczęciem prac na podeście ruchomym pracownik musi zostać wyposażony w indywidualny sprzęt, chroniący przed upadkiem z wysokości. Należy przestrzegać parametrów dopuszczalnego obciążenia oraz upewnić się, że etykiety informacyjne i ostrzegawcze znajdują się w odpowiednich miejscach. Ładunek umieszcza się w centralnym punkcie platformy roboczej. Przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować podzespoły elektryczne, przewody hydrauliczne, siłowniki, akumulatory, zwalniacz hamulców, ramię zabezpieczające oraz drążek sterowniczy. Trzeba oszacować stan kół i ogumienia, sprzętu mocującego oraz poręczy i bramek wejściowych. Operator powinien także sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia i wgniecenia konstrukcyjne lub nadmierna korozja.

Pracownika należy wyposażyć w indywidualny sprzęt chroniący oraz wskazać mu miejsca kotwienia tego sprzętu. Wchodzenie na platformę roboczą i schodzenie z niej musi odbywać się w najniższym możliwym położeniu. Po zakończeniu prac platforma robocza musi zostać opuszczona do najniższego możliwego położenia. Po wykonanej pracy należy zabezpieczyć urządzenie przed niepożądanym uruchomieniem przez osoby nie uprawnione osoby.