Czy samochód z podnośnikiem zalicza się do pojazdów specjalnych?

Wielu przedsiębiorców korzysta nie tylko ze zwykłych samochodów osobowych, ale również z pojazdów specjalnych. Dowiedz się, czym są pojazdy specjalne i czy samochód z podnośnikiem się do nich zalicza?

Pojazdy specjalne

Najczęściej używanymi pojazdami firmowymi są samochody osobowe, które są powszechnie wykorzystywane do realizacji różnych planów biznesowych. Co ciekawe pojazd specjalny nie został konkretnie zdefiniowany w prawie polskim, ale na podstawie poszczególnych ustaw można stwierdzić, okoliczności, w których można zakwalifikować dany samochód do grupy specjalnej. Przepisy ruchu drogowego wskazują, że do grupy pojazdów specjalnych można zaliczyć między innymi:

  • dźwigi,
  • żurawie,
  • koparki,
  • agregaty prądotwórcze,
  • koparko-spycharki,
  • polewaczki,
  • pługi śnieżne,
  • piaskarki,
  • podnośniki.

Na liście pojazdów specjalnych można więc znaleźć urządzenia o specyficznej konstrukcji i takie, które służą do konkretnego celu i zadania. W wielu już zaistniałych przypadkach można również, przebudować pojazd stwarzając inny, w celu wykorzystania go w konkretnej fasecie działalności.

Pojazdy specjalne w działalności

Polskie prawo określa również, czym pojazdy specjalne nie mogą być. Otóż wszelkie maszyny oraz samochody, które są wyłącznie przeznaczone do sprzedaży lub oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie dzierżawy, najmu czy leasingu nie mogą być nazywane mianem pojazdów specjalnych. Mówią tu więc o takich pojazdach, które na co dzień zajmują się handlem. Samochody specjalne muszą pełnić specjalną funkcję w firmie, inaczej mówiąc, mają służyć do transportu osób lub towarów, materiałów budowlanych, czy innych produktów. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym oraz na tabliczce znamionowej pojazdu nie ma wskazanej ładowności, to znaczy, że pojazd ten nie może przewozić rzeczy.