Czy podnośniki koszowe poziomują się automatycznie?

Podest ruchomy, czyli urządzenie dźwignicowe potocznie nazywamy podnośnikiem koszowym. Zbudowany jest on z platformy i kosza zamontowanych na końcu ramienia hydraulicznego. Podnośniki koszowe to odrębne maszyny. Mogą również być umieszczone na podwoziu samochodowym, czy jeżdżących platformach. Służą przede wszystkim do wykonywania różnych prac na wysokości. Czy taki podnośnik jest stabilny i wyważony?

Kiedy wykorzystujemy podnośniki koszowe

Na budowie wykorzystujemy to urządzenie do malowania budynków, czyszczenia elewacji, montażu oświetlenia, ocieplenia i instalacji. Inne zastosowanie to obcinanie gałęzi, konserwacja bilbordów. Jest to alternatywa dla rusztowań czy też wysokich drabin. Najwyższymi podnośnikami dysponują strażacy, aby mieć łatwiejszy dostęp do ognia na wysokości. Na rynku jest wiele rodzajów podnośników koszowych. Różnią się od siebie rodzajem kosza oraz zakresem poruszania się.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy na podnośnikach, czyli pracy na wysokości należy zachować szczególne bezpieczeństwo. Ważna jest jakość podłoża, na którym zostanie postawiony. Musi być poziome i zwarte. W bliskiej odległości, nie powinny znajdować się nieizolowane linie energetyczne. Należy zachować od nich ustaloną w przepisach odległość. Praca na podnośniku wymaga profesjonalizmu i koncentracji. Pracownik powinien dobrze znać parametry obsługiwanej maszyny i sposób jej obsługi. Przed każdym użyciem należy skontrolować podnośnik.

Stabilizacja podnośnika

Zazwyczaj operator podnośnika zostanie poinformowany o nieprawidłowym wypoziomowaniu automatycznie przez układy sterujące. Proces poziomowania również przebiega automatycznie. Jeśli okaże się to niemożliwe, to Pracownik wykona proces samodzielnie, na płaskim, stabilnym podłożu. Prawidłowość wypoziomowania sprawdza się za pomocą poziomicy. Czasami maszyna jest wyposażona w czujniki, które niezawodnie stabilizują podnośnik.