Czy podnośniki koszowe podlegają pod UDT?

Podnośniki koszowe to dziś powszechnie używane urządzenia mechaniczne zarówno podczas prac budowlanych, ale także coraz częściej w magazynach. Służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze i wykonywania prac na wysokościach. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie podesty ruchome, do których należy również podnośnik koszowy, musi zostać sprawdzony przez pracownika Urzędu Dozoru Technicznego.

Definicja podnośnika koszowego

Podnośnik koszowy to potoczna nazwa podestu ruchomego przejezdnego. Jest to maszyna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej przygotowanej do wykonywania określonych prac na wysokościach. Z założenia osoby te wchodzą i schodzą z platformy koszowej, która powinna znajdować  się  w położeniu umożliwiającym swobodny dostęp do urządzenia. Podnośnik koszowy składa się z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Aby podnośnik koszowy został dopuszczony do użytkowania, muszą zostać przeprowadzone czynności dozoru technicznego, czy przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakie warunki musi spełniać podnośnik koszowy?

Podest koszowy dopuszczony do użytkowania przez UDT powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. Każde urządzenie powinno posiadać stanowiskową instrukcję obsługi przygotowaną na podstawie instrukcji eksploatacji. Co ważne powinna być dostępna dla obsługującego. Aby maszyna była użytkowana przez długie lata, niezbędna jest jej prawidłowa eksploatacja oraz konserwacja. Nie bez znaczenia jest przeprowadzanie regularnego serwisu, który pozwoli na usunięcie ewentualnych usterek i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Urządzenie dopuszczone do użytkowania przez UDT powinno przejść badania. Wykonuje je eksploatujący i upoważniony przez niego przedstawiciel, konserwator oraz operator. Zgodnie z przepisami konserwator i operator powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji i obsługi urządzenia.